ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประกอบด้วย


1. เทียนชัย 3 ดวง ซึ่งหมายถึง องค์สามแห่งการเรียนรู้

2. ตัวอักษร 4ก ใต้ฐานเทียนชัย ประกอบด้วย

  • "ก" ที่หนึ่งหมายถึง การงาน
  • "ก" ที่สองหมายถึง ก้าวหน้า
  • "ก" ที่สามหมายถึง เกียรติภูมิ
  • "ก" ที่สี่หมายถึง บ้านเกิด

3. สุภาษิตประจำโรงเรียน คือ เหตุและผล นำมาจากหลักคำสอนทางพุทธศาสนาและหลักการของวิทยาศาสตร์ โดยทุกคนจะต้องหาเหตุของผล

4. ช่อชัยพฤกษ์ เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ประจำกองทัพอากาศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่กองทัพอากาศมอบที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน


สีประจำโรงเรียน

โดยแต่ละสีมีความหมาย ดังนี้

"เขียว" หมายถึง ความเจริญงอกงาม [006600]

"ขาว" หมายถึง สะอาด สุจริต [FFFFFF]

 "แดง" หมายถึง ความมีพลัง องอาจและกล้าหาญ [FF0000]


แผนผังโรงเรียน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสำราญ ถนนเลี่ยงเมือง มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000