เพลงมาร์ชโรงเรียนมหาวิชานุกูลเนื้อเพลงมาร์ชมหาวิชานุกูล (มวก.)


คำร้อง : ฉลองชัย ไตรรัตน์ - ทำนอง : สำเร็จ คำโมง


มหาวิชานุกูล ดีพร้อมมูลงามสง่า

แหล่งวิชาสารคามงามสดใส

คุณภาพการศึกษาล้ำหน้าไกล

มีเทียนชัยสามดวงส่องทางทำดี


แดนเขียวขาวแดง เราร่วมแรงทูนเทิด

เป็นแดนเกิดภูมิปัญญาและศักดิ์ศรี

ให้เราคิดพูดและทำแต่ความดี

ด้วยวิถีแห่งเหตุผลและปัญญา


เรารักการทำงานด้วยชีวิต

หมายประสิทธิ์นำสังคมร่มเย็นล้ำค่า

รักก้าวหน้าให้ทันโลกทันเวลา

เรารักษาเกียรติภูมิอย่างทระนง


เรารักสามัคคีมุ่งภักดีบ้านเกิด

หมายชูเชิดให้รุ่งเรืองดังประสงค์

มาสร้างสรรค์ มวก.ให้มั่นคง

เพื่อธำรงประเทศไทยให้วัฒนา

เพื่อธำรงประเทศไทยให้วัฒนา


(ทั้งหมดซ้ำ 2 รอบ)